Trà Thiết Quan Âm

Trà Thiết Quan Âm là một trong thập đại danh trà của Trung Quốc nổi danh trên toàn thế giới. Trà có mùi thơm của hoa lan và hương có thể lưu đến cả sau 7 lần pha.

Xem chi tiết bài viết dưới đây!

Only 17:00:00 left until tommorow delivery.
Free Shipping
Lifetime Warranty
Free Returns
Hurry up! We have only 19 / 40 left in stock.
👀 23 are currently viewing this product
Category: